Sertifika Töreni

Geleceğin yönetici adaylarını yetiştirmek üzere başlatılan bir işe alım programı olan Bantaş Akademi, kısa – orta ve uzun vadede teknik pozisyonlarda ihtiyaç duyacağı performans ve potansiyeli yüksek çalışanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Bantaş Akademi’nin uzun dönem hedefleri arasında ise; orta ve üst kademe yönetici pozisyonları için geleceğin yönetici adaylarını işletmeye kazandırmak ve yetiştirmek, teknik ve idari yeteneği olan çalışanlara aidiyet duygusu kazandırmak, kilit personel, teknik ve yönetici adaylarının gelişimlerine rehberlik etmek yer almaktadır.

Ambalaj sektöründe iş hayatına yeni katılan Meslek Lisesi ve ön lisans mezunlarının yanı sıra firmada çalışan ve gelecek vadeden çalışanlarımız da Bantaş Akademi programına dahil edilerek, şirket içi eğitmenlerin yanı sıra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile akademisyen hocalarımız tarafından da eğitimler almışlardır.

Bugün, Üniversitemiz işbirliğiyle eğitimlerini başarı ile tamamlayan personellerimize sertifikalarını vermek üzere toplandık.

Bu eğitim süreçlerinde çalışanlarımız bugüne kadar, kişisel gelişim, yönetim becerileri, üretim, ürün bilgisi, ürün geliştirme, kalite, iş sağlığı ve güvenliği gibi çeşitli konularda eğitimler almış olup;

2021 yılı son döneminde ise yine Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz Eğitim Programımız ile personellerimize “Verim ve kaliteyi arttırmak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamını oluşturmayı amaçlayan 5S Eğitimi ve ayrıca yeni fikirler geliştirmek ve bu fikirleri hayata geçirebilmeyi amaçlayan İNOVASYON EĞİTİMLERİ verilerek, bu eğitimlere toplamda 368 personel katılım sağlamıştır.

Akademi eğitimini tamamlayan personeller, şirket bünyesinde halen üretim, üretim planlama, sevkiyat & lojistik ve idari kadrolarda çalışmalarına devam etmektedirler.

Bantaş A.Ş. olarak; Nitelikli Personel yetiştirme hedeflerimizden sapmadan, mesleki eğitimleri kişisel gelişim becerileri ile tamamlayarak farkındalık sahibi bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz.