İnsan Kaynakları

BANTAŞ İnsan Kaynakları Politikası


Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan işletmemiz,

Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip insan gücünü bünyesine kazandırmayı,
Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,

Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,

Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,

Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,

Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

BANTAŞ Seçme Ve Yerleştirme Süreci


Bantaş’ın başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik göstereceği gibi her pozisyon için beklentimiz Bantaş Değer ve Davranış Kuralları doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayan adaylardır.

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Bantaş İ.K veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilerek, adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir.

İnsan Kaynakları Departmanı ile yapılan ön görüşme sonucunda uygun görülen adaylara, pozisyonun gerekliliğine göre ilgili bölüm yöneticileri ile görüşmeleri sağlanmaktadır.

Bölüm yöneticisi tarafından onaylanan adaylara referans ve ücret çalışmaları sonrasında teklif sunulmaktadır.

Çalışanlarımız İle Zirveye Adımızı Yazdırdık

Bantaş A.Ş


Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlıyoruz.