Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ.

Bantaş A.Ş. olarak, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, ülkemizin ‘yaşam kalitesini yükseltme

hedefiyle, çalışanlarımızla, aileleriyle,  toplumla birlikte ülke kalkınmasına

destek verme sorumluluğunu taşımaktayız.

Topluma Ve Çevreye Duyarlı Davranırız

  • Tüm faaliyetlerde toplumsal yararı ve çevreye saygıyı ilk amaç olarak ediniriz.
  • Doğal kaynakların korunmasına özen gösteririz.
  • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürürüz.
  • İnsanların yaşam standartlarını iyileştirmeye öncelik veririz.
Kâğıt Atık Geri Dönüşüm Projesi

Bantaş A.Ş. bünyesinde, ofislerde kullanılan kâğıtları, geri dönüşüme kazandırabilmek için

çöpe değil de özel kağıt atık kutularına toplayarak geri dönüşümü sağlanmış, ayrıca tüm süreçlerin

dijital ortama aktarılması gayreti ile kağıt sarfiyatında önemli bir tasarrufa gidilmiştir.