İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

A Grubu payların, Esas Sözleşme’nin 8. maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üye sayısının tek olması durumunda küsurat, aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.


Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerinin her bir A veya B grubu pay için bir oyu vardır.

Nama yazılı A Grubu imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.